http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

E-Geo

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Nowości na stronie www:
- Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku 2014/15 (ver. 06.10.2014)
- Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku geografia
- Wykłady powtórkowe z geografii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Informacja o wystawie pt "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (57)

1. funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia

2. Dydaktyka geografii II - zajęcia 31 października

3. Geografia regionalna świata

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Dyżury sekretariatu

2. Harmonogram na zjazd 25-26.10.2014

3. Podział na grupy seminaryjne

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (3)

1. Geografia wyznań w Polsce

2. Seminarium magisterskie

3. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

Studia doktoranckie (4)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. M. Rechciński - konsultacje 31 X

2. W. Szymański - odwołane konsultacje 3 listopada

3. G. Micek - konsultacje w dniu 3.XI

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (6)

1. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

2. KMTPNiS - zajęcia 28.10.2014

3. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

Więcej >>>

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-30

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional