http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Atlas member

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (5)

1. Odwołany dyżur Dyrektora ds.studenckich

2. 1 rok SUM - deklaracje wyboru promotora - pilne

3. Dyżury sekretariatu - nowe godziny w roku akademickim 2015/16

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (49)

1. Podstawy ekonomiczne turystyki - wykład i ćwiczenia

2. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 1.12.2015

3. odwołanie wykładu z Ewolucji rzeźby Polski

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (5)

1. PRZYRODNICZE PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO-BARDZO WAŻNE!!!!!

2. Gospodarka Przestrzenna - ćwiczenia

3. Deklaracje przedmiotów całorocznych i zimowych - WAŻNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (11)

1. Dyżury sekretariatu

2. Ogłoszenia przed 4 Zjazdem 15/16

3. Harmonogram na Zjazd 21-22.XI.2015

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram Zjazd 21-22 XI

Studia doktoranckie (3)

1. 3 grudnia – wykład obowiązkowy i uzupełniający

2. 4 grudnia – wykłady obowiązkowe i uzupełniające

3. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2015/16

Ogłoszenia o konsultacjach (9)

1. mgr Dominika Śliwińska - odwołane konsultacje w dn. 25.11.2015

2. konsulatacje

3. zmiana godzin konsultacji A. Bokwy w dniu 23.11.2015

Więcej >>>

Inne (1)

1. Zaproszenie na cykl "Barwy Azji" w Kinie Kijów


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-18

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional