http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Aktualności

- SEMINARIUM na temat treści kształcenia na nowym kierunku studiów II stopnia "e-gospodarka przestrzenna"

- Zaktualizowane informacje o studiach doktoranckich

- Harmonogram zajęć kameralnych i terenowych na studiach stacjonarnych

- Wyróżnienie dla mapy przedstawiającej zlodowacenie Tatr w plejstocenie

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (51)

1. Historia cywilizacji_wyniki egzaminu

2. Podstawy geografii człowieka - egzamin 9 lutego 2015

3. AtmoGIS - raporty

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Zagospodarowanie turystyczne

2. sekretariat

3. Dyżur sekretariatu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. zamknięty sekretariat

2. Stypendium socjalne - semestr wiosenny 2014/15

Studia doktoranckie (1)

1. Harmonogram ogólny (aktualny)

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. D.Matuszko_konsultacje w sesji

2. AWypych - konsultacje

3. Zbigniew Ustrnul - konsultacje

Więcej >>>

Inne (7)

1. Wolontariat przy IV Konferencji Młodych Badaczy. Zaproszenie.

2. Konkurs stypendialny ERASMUS+ Studia na wyjazdy w roku akad. 2015/16

3. KTMPNiS - zajęcia 27.01.2015

Więcej >>>


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-23

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional