http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Atlas member

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (51)

1. Pilotaż i przewodnictwo

2. Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa w Bieszczadach 2015 - szczegóły organizacyjne

3. Terenowe Metody Badań Przyrodniczych 23 maja - grupa 3

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Harmonogram od 30 maja 2015 - uzupełnienie

2. Bardzo ważne dla studentów powtarzających 3 rok licencjatu !!!!!!!

3. Ogłoszenia przed 16 Zjazdem 14_15

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. Harmonogram - maj 2015

2. IV Konferencja Młodych Badaczy

Studia doktoranckie (1)

1. Zaproszenie do wspólpracy - FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE 2015

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. K. Rotter-Jarzębińska - najbliższe terminy konsultacji

2. Przesunięty dyżur p. mgr Katarzyny Rotter-Jarzębińskiej

3. Konsultacje Jacek Kozak, 21 i 25 maja

Więcej >>>

Inne (3)

1. WYJAZD NA MORAWY - wolne miejsca na pilotażu

2. IV Konferencja Młodych Badaczy

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-05-20

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional