http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Atlas member

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (107)

1. HYDROGEOLOGIA - zapisy

2. Historia arch. i urbanistyki i Planowanie obsz.miejs. - 1 wykład

3. Geomorfologia - sprostowanie!!!

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (11)

1. Modele i bazy danych przestrzennych

2. Hist.arch.i urb. oraz Planow.obsz.miejs. - 1 wykład

3. Dyżur-stypendia 8.10.15

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Podania do Pani Dziekan

2. Dyżur sekretariatu

3. Harmonogram - semestr jesienny 2015/2016

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (3)

1. Harmonogram - semestr jesienny 2015/2016

2. Zaliczenie roku , obrony prac magisterskich

3. Terminy zjazdów - sem. zimowy

Studia doktoranckie (1)

1. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2015/16

Ogłoszenia o konsultacjach (9)

1. Konsultacje - D. Matuszko

2. P. Trzepacz - konsultacje

3. Jacek Kozak - konsultacje 5 i 8 X

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zaproszenie na seminarium

2. Zaproszenie na cykl "Barwy Azji" w Kinie Kijów

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-02

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional