http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

E-Geo

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Nowości na stronie www:
- Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku 2014/15 (ver. 06.10.2014)
- Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku geografia
- Wykłady powtórkowe z geografii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Informacja o wystawie pt "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (34)

1. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.11.2014

2. Statystyka - Grupa 6 - kolokwium poprawkowe

3. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (19)

1. Promocje magisterskie 5.XII.2014 r. - informacje

2. Ogłoszenia przed 3 Zjazdem, 14/15

3. Dyżury sekretariatu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. Harmonogram: 3 i 4 zjazd

2. Decyzje- styp.socjalne, Rektora i dla niepełnosprawnych

Studia doktoranckie (2)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. M. Troll - konsultacje w nadchodzącym tygodniu

2. AWypych - konsultacje 20.11

3. JPSiwek_konsultacje

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Stypendia wyjazdowe do Rosji w ramach projektu ERANET PLUS

Inne (5)

1. Praktyki zawodowe w Instytucie Rozwoju miast

2. KMTPNiS - zajęcia 18.11.2014

3. KMTPNiS - zajęcia 4.11.2014

Więcej >>>

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-30

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional