[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Harmonogram zajęć terenowych w roku akademickim 2015/16

2. Wpisanie i wypisanie z kursów wiosennych - termin składania podań

3. Przywrócenie terminu egzaminu - zwolnienia lekarskie

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (32)

1. Egzamin poprawkowy z geografii kultury

2. Geographical Problems of Cracow - drugi termin egzaminu

3. Marketing w turystyce

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego - wyniki egzaminu i termin poprawkowy

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (10)

1. Wpłaty za II semestr

2. Ogłoszenia przed 9 Zjazdem 15_16

3. Odwołane seminarium z prof. dr hab. W.Kurkiem w dniu 6.II.2016r.

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram - wiosna

Studia doktoranckie (1)

1. Aktualne harmonogramy zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. Ł. Musielok - odwołanie dyżurów 15-19.02

2. P. Trzepacz - konsultacje

3. L.Kowanetz - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (1)

1. Konkurs na stypendia ERASMUS+Studia na wyjazdy w roku akad. 2016/17 - informacje dla studentów i doktorantów Instytutu Geografii i Gospdoarki Przestrzennej


 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-10

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional