http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (52)

1. Wiosenny Bal Geografów

2. Zarządzanie turystyką w regionie

3. Geografia rolnictwa: przypomnienie wymagań odnośnie prezentacji i podkłady na ćw. 3.

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (22)

1. Wiosenny Bal Geografów

2. Proszę o pilny kontakt z sekretariatem n/w studentów

3. Dyżur sekretariatu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (7)

1. Wiosenny Bal Geografów

2. Procesy fizycznogeograficzne i monitoring środowiska - część I

3. IV Konferencja Młodych Badaczy

Więcej >>>

Studia doktoranckie (4)

1. wykład 10 kwietnia

2. Wiosenny Bal Geografów

3. Harmonogram szczegółowy (stan na 20-02-2015)

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. dr J. Działek - zmiana godzin konsultacji 1.04

2. M.Mika - konsultacje 31.03

3. AWypych - konsultacje 31.03

Więcej >>>

Inne (5)

1. Zaproszenie na Wiosenny Bal Geografów

2. IV Konferencja Młodych Badaczy

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Więcej >>>

Ogłoszenia Dyrekcji (1)

1. Ogłoszenieo planowanym zatrudnieniu asystenta naukowo-dydaktycznego

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-31

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional