http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

UNIGIS 2014

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Nowości na stronie www:
- Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych w roku 2014/15
- Informacja o wystawie pt "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"
- Historia Geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim opracowana przez prof. dr hab. A. Jackowskiego i dr hab. I. Sołjan

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Kandydaci na studia (2)

1. Wpisy na studia II stopnia –absolwenci IGiGP UJ studiów stacjonarnych

2. Obóz Adaptacyjny

Studia stacjonarne (34)

1. Uroczyste Promocje magisterskie

2. Rejestracja na lektoraty 2014/15 - informacja z JCJ

3. Globalne procesy społeczne i gospodarcze - egzamin poprawkowy

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (8)

1. Sekretariat st. niestacj. TUTYSTYKA - przerwa urlopowa

2. 2 Egzamin licencjacki w dniu 13.09.2014r.

3. Do 3.09.14r. trwa II nabór na studia niest. II stopnia, szczegóły w ogłoszeniu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (3)

1. Zamknięty sekretariat

2. Egzamin licencjacki w dniu 13 września 2014

3. Do 3 września trwa rekrutacja na Studia niestacjonarne II stopnia.

Studia doktoranckie (1)

1. Nabór na 5th International GEOREGNET Summer School - Kraków, 1-12 września 2014 r.

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. M. Pietrzak - konsultacje lipiec

2. J. BALON - OKRES WAKACYJNY

3. K.Ostafin - konsultacje

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. ERASMUS+ Praktyki - informacje w sprawie konkursu stypendialnego

Inne (1)

1. Konferencja Naukowa "Aplikacyjność badań geograficznych"


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-29

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional