http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

UNIGIS 2014

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Nowości na stronie www:
- Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku 2014/15 (ver. 06.10.2014)
- Uroczyste odnowienie doktoratów Profesorów: Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa
- Wykłady powtórkowe z geografii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Informacja o wystawie pt "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (103)

1. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 20.10.2014

2. Festiwal Podróżniczy Travenalia

3. Meteorologia i klimatologia synoptyczna

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (12)

1. Dyżury sekretariatu

2. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

3. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (3)

1. Seminarium magisterskie

2. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

3. Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015

Studia doktoranckie (5)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

3. Harmonogram zajęć

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. D. Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

2. Jacek Kozak - konsultacje do końca października

3. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (4)

1. Zaproszenie

2. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

3. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

Więcej >>>

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-15

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional