http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (36)

1. Dzień Geografa, 23.04.2015

2. Fizjografia - egzamin

3. Ekonomika miast i regionów

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (20)

1. Dyżury sekretariatu

2. Hotelarstwo - kolokwium 25.04.2015 r.

3. Dyżur sekretariatu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Harmonogram na kwiecień 2015

2. Wiosenny Bal Geografów

3. IV Konferencja Młodych Badaczy

Więcej >>>

Studia doktoranckie (5)

1. wyklad 24 kwietnia

2. Zaproszenie do wspólpracy - FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE 2015

3. Wiosenny Bal Geografów

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. E. Stach - konsultacje

2. M. Troll - konsultacje (20 i 24 kwietnia)

3. dr J. Działek - zmiany w konsultacjach 17-24 kwietnia

Więcej >>>

Inne (7)

1. bilety na Wiosenny Bal Geografów

2. Międzynarodowa konferencja studentów NEW WAVE

3. Lekcja PINaP - transfer wiedzy akademickiej

Więcej >>>


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-12

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional