http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

UNIGIS 2014

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Nowości na stronie www:
- Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych w roku 2014/15
- Informacja o wystawie pt "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"
- Historia Geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim opracowana przez prof. dr hab. A. Jackowskiego i dr hab. I. Sołjan

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (36)

1. Rejestracja na lektoraty II licencjat i I SUM

2. ĆWICZENIA TERENOWE Z GEOEKOLOGII - OSTATNIA SZANSA

3. Fizyka atmosfery (WB.IG-3230-D) - ważne

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (13)

1. Składanie podań w sekretariacie do Prodziekan Wydz. BINOZ - dr hab. A. Pecio

2. 3 i ostatni termin egzaminu licencjackiego - 25 września

3. Do 22.09. trwa w ERK, rejestracja na studia magisterskie, 3 ostatni nabór

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (3)

1. Rekrutacja na studia magisterskie

2. Egzamin licencjacki w dniu 25 .09.2014

3. Powtarzanie roku

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. M. Pietrzak

2. Odwołanie dyżuru

3. A. Michno - konsultacje we wrześniu

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-15

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional