http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Atlas member

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (45)

1. Zbiory kartograficzne - pieczątka na obiegówce

2. Geografia biblijna - egzamin

3. Globalne procesy ... : termin egzaminu w sesji poprawkowej (we wrześniu)

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (16)

1. Dyżur sekretariatu

2. Egzamin licencjacki 7.07.2015r.

3. Harmonogram na 20 Zjazd 14/15 Ważne ogłoszenie

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. "Metody analizy przestrzennej" 27.06.2015r.

2. sekretariat nieczynny- do 15 lipca

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. M. Troll - konsultacje w okresie wakacyjnym

2. Katarzyna Ostapowicz - konsultacje lipiec-wrzesień

3. Jacek Kozak - konsultacje w lipcu i sierpniu 2015

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16

Inne (2)

1. Oferta odbycia praktyk zawodowych - obsługa wystawy Science Tunnel

2. Program MNiSW - praktyki w administracji


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-05

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional