[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

RS4FOR

Project CON@SK.PL

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (2)

1. 27 kwietnia Dyżur Dyrektora ds. studenckich

2. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (21)

1. Dydaktyka geografii I - literatura

2. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - kolejne spotkanie

3. Formy turystyki (ćwiczenia) – konsultacje 27.04.2017

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. egzamin j. angielski - E-gospodarka przestrzenna

Studia doktoranckie (3)

1. Geografia stosowana – wykłady [11 maja i 12 maja 2017 r.] aktualizacja

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. Ł. Matoga - konsultacje 27.04.2017 r.

2. Ewa Grabska - konsultacje

3. odwołany dyżur MDrewnika 24-04-2017

Więcej >>>

Inne (1)

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 19.04.2017


 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-24

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional