http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Atlas member

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (37)

1. Egzamin z geografii biblijnej, sala

2. Prace licencjackie i magisterskie - ilość egzemplarzy

3. egzamin Geografia konfliktów - 2. termin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (5)

1. Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu w dniu 9 września 2015 r.

2. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

3. Rejestracja - podpięcia

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (8)

1. Terminy Zjazdów w roku akademickim 2015/2016

2. Hotelarstwo - zaległe zaliczenia

3. Podstawy historii sztuki - II termin

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Terminy zjazdów - sem. zimowy

2. Praca sekretariatu

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. dr Robert Guzik - konsultacje SESJA WRZESIEŃ 2015

2. A. Michno - konsultacje

3. Lidia Luchter-dyżur w sesji poprawkowej

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

Inne (2)

1. Nagroda T. Tertila

2. Program MNiSW - praktyki w administracji

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-04

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional