http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (94)

1. Pracownia ogólna z dr. M. Jodłowskim

2. Uwaga! Egzamin z Podstaw ekonomicznych turystyki i Podstaw Ekonomii

3. Grupa 7 ćwiczenia - Geografia Regionalana Świata

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (23)

1. Wpłata 1 raty czenego w II semestrze, termin minął 15 lutego

2. Regiony klimatyczne świata - egzamin 2

3. Marketing w turystyce - prośba o pilny kontakt e-mailowy

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Harmonogram - semestr letni 2014/2015

2. Przerwa techniczna w działaniu systemu APD-wczytywanie prac

3. Decyzje stypendialne-II semestr 2014/15

Więcej >>>

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram szczegółowy (stan na 20-02-2015)

2. Harmonogram ogólny (stan na 20-02-2015)

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. JP Siwek

2. M.Mika - konsultacje 3 marca

3. Łukasz Sykała - konsultacje w semestrze wiosennym 2014/2015

Więcej >>>

Inne (1)

1. Konkurs stypendialny ERASMUS+ Studia na wyjazdy w roku akad. 2015/16


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-26

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional