http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

PINAP

UNIGIS 2014

Informator IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
printscreen www

Nowości na stronie www:
- Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku 2014/15 (ver. 06.10.2014)
- Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku geografia
- Wykłady powtórkowe z geografii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Informacja o wystawie pt "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"

Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Studia stacjonarne (71)

1. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 28.10.2014

2. Dodatkowy wykład z Filozofii

3. Planning and natural hazards - formularz do zadania

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (13)

1. Podział na grupy seminaryjne

2. Dyżury sekretariatu

3. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Harmonogram - II zjazd

2. Geografia wyznań w Polsce

3. Seminarium magisterskie

Więcej >>>

Studia doktoranckie (5)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. Odwołane konsultacje A. Bokwy w dniach 27-28.10.2014

2. odwołane konsultacje 23 X - Katarzyna Ostapowicz

3. M. Troll - zmiana terminu konsultacji (21 i 23 X)

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (4)

1. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

2. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Więcej >>>

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-20

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional