http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Logowanie na serwer Poczta

-Zakład Geografii Fizycznej

-Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

-Zakład Geomorfologii

-Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

-Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

-Zakład Hydrologii

-Zakład Klimatologii

-Zakład Rozwoju Regionalnego

-Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

EGEA ERC2015

PINAP

E-Geo

Urban Climate in CE

Informator IGiGP UJ

Atlas member

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Logo

Nowości wydawnicze IGiGP
Wydawnictwa IGiGP do nabycia przez internet

Logo

Zebrania naukowe, obrony doktoratów, Rady IGiGP

Ogłoszenia

Kandydaci na studia (1)

1. geografia - studia 2. stopnia - przydział na specjalności

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (35)

1. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

2. Obóz adaptacyjny 2015

3. Egzamin poprawkowy z Obszarów Metropolitalnych

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

2. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Otworzono II nabór na studia niestacjonarne II stopnia trwa do 7 września

2. Informacja dotycząca kontaktu z sekretariatem do 7 sierpnia

3. Seminarium z dr hab. I Sołjan w dniu 4.07., ważne, na Kampusie, w weekendy wszystkie wejścia zamknięte

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. sekretariat nieczynny- do 15 lipca

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. Zbigniew Ustrnul

2. UWAGA STUDENCI LAT WSZELKICH!

3. J.BALON - OSTATNIE DYZURY PRZED WAKACJAMI

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (2)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

2. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16

Inne (3)

1. Pożegnanie Olka Ostrowskiego

2. Oferta odbycia praktyk zawodowych - obsługa wystawy Science Tunnel

3. Program MNiSW - praktyki w administracji


 

Więcej ogłoszeń... >>>


Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-17

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional