[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

RS4FOR

Project CON@SK.PL

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

3. I rok - nowoprzyjęci studenci

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (8)

1. Egzamin z Geografii rolnictwa – II termin

2. Egzamin „Meteorologia i klimatologia" (kurs podstawowy)

3. Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna świata - egzamin II termin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym


 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional