[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ

Zbiory Kartograficzne

Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczą się w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym (wejście przez Bibliotekę Nauk Przyrodniczych). Komputerowy Katalog Map, w którym skatalogowano ponad 113 000 obiektów kartograficznych (stan na koniec 2017 r.), dostępny jest w siedzibie Zbiorów. Większość zasobu dotyczy terenów obecnego województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zbiory kartograficzne początkowo stanowiły część Biblioteki Katedry Geografii a następnie Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostały one wyodrębnione z Biblioteki IG UJ w 1925 r., w czasie kiedy dyrektorem Instytutu był Ludomir Sawicki. W okresie drugiej wojny światowej większość zbiorów kartograficznych dawnego IG UJ została przejęta przez Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit, Ostinsitut). Pod koniec wojny, geografowie oddelegowani do pracy w Ostinstitut przez Rektora i tajne władze państwa polskiego, zapobiegli wywiezieniu przez Niemców zbiorów kartograficznych do Bawarii (wywieziono tam większość dawnych zbiorów bibliotecznych), mimo tego w 1945 r. stan odzyskania zasobu zbiorów kartograficznych oceniano na 50%. W okresie powojennym zbiorami kartograficznymi opiekowali się: Jan Flis, Bogodar Winid, a następnie absolwenci Instytutu Geografii UJ - Tadeusz Galarowski, January Słupik, Roman Wolnik, Jerzy Zelech i Jerzy Sokołowski. Po przeniesieniu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do Kampusu im. 600-lecia Odnowienia UJ (2005), Zbiory Kartograficzne uzyskały duży lokal w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym oraz nowoczesne wyposażenie.

Kierownikiem Zbiorów Kartograficznych jest dr Mateusz Troll (tel. 12-664-6832, 12-664-5300).

Udostępnianie zbiorów (dyżury w semestrze wiosennym 2017/2018)

Poniedziałek: 10:00 - 13:00

Środa: 10:00 - 13:00

Czwartek: 9:30 - 11:00; 14:30 - 16:00

Uwaga: w dniach 22-29 maja br. Zbiory będą nieczynne.

Skorowidze oraz metadane danych cyfrowych, znajdujących się w posiadaniu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, dostępne są dla pracowników, doktorantów i studentów UJ, na platformie ArcGIS Online:
Skorowidze danych cyfrowych ZK IGiGP UJ (wymagane konto Esri, w ramach licencji Esri Site dla UJ, w sprawie połączenia konta Esri z Instytucją należy się kontaktować z administratorem licencji Esri Site dla UJ (w roku akad. 2017/2018 funkcję administratora pełni dr Mateusz Troll)).

Pliki do pobrania

docxZK_IGiGP_UJ_Wniosek_o_udostepnienie_danych_cyfrowych.docx (17 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-28

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional