[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

RS4FOR

Project CON@SK.PL

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Środowiska polarne Ziemi

3. Podpięcia przedmiotów - bardzo pilne!!!

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (32)

1. Absolwent na rynku pracy - ćwiczenia 23.10.2017

2. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 24.10.2017

3. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

3. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (9)

1. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

2. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

3. Ochrona Własności Intelektualnej

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. Konsultacje - G. Micek

2. K. Ostafin - konsultacje 16 X, 20 X

3. odwołanie

Więcej >>>

Inne (5)

1. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

2. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

Więcej >>>


 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-22

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional