[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Druki i formularze

Druki i formularze

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące praw autorskich prac oddawanych w toku studiów

Oświadczenie dotyczące praw autorskich prac dyplomowych

Wzory podań

Podanie do Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ d/s Dydaktycznych

Podanie do Prodziekana ds. studenckich

Formularz rezygnacji z kursu

wniosek o zgodę na powtarzanie roku studiów

wniosek o zgodę na nadzwyczajne powtarzanie roku studiów

wniosek o przywrócenie terminu egzaminu

wniosek o wpis warunkowy

wniosek o indywidualny plan studiów

wniosek o uwzględnienie punktów ETCS z przedmiotów pedagogicznych w programie studiów

Praktyki zawodowe

Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich

Praktyki dydaktyczne w szkole

Lista i wzory dokumentów potrzebnych w trakcie praktyk dydaktycznych

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-20

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional