Flaga polska wersja językowa

 
The previous volume  The next volume

Volume XXXIII-XXXIV (33-34)

 

 

Małgorzata Bajgier-Kowalska 

Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne
(Stages of landslide development in historical times on the basis of lichenometric dating in the Beskid Żywiecki)

Bajgier-Kowalska M., 2002-2003, Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 5-26 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (1.59 MB)

 

Andrzej Kacprzak 

Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych
(Slope deposits as a subject of geomorphological and pedological studies)

Kacprzak A., 2002-2003, Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 27-37 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.12 MB)

 

Joanna Kościelniak 

Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)
(Valley morphology in the Proszowicki plateau and their holocene transformation (on the example of the Korycianka catchment))

Kościelniak J., 2002-2003, Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 39-65 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (1.52 MB)

 

Joanna Pociask-Karteczka, Danuta Limanówka, Zenon Nieckarz 

Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000)
(he North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in polish Carpathians (1951-2000))

Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z., 2002-2003, Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 67-88 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.49 MB)

 

Katarzyna Piotrowicz 

Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002
(Thermal conditions of winters in Cracow in the period 1792-2002)

Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 89-104 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.14 MB)

 

Robert Twardosz 

Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000
(Snowfall variability in the Wieliczka Foothils in the years 1971-2000)

Twardosz R., 2002-2003, Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 105-115 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.11 MB)

 

Bartłomiej Wyżga, Ryszard J. Kaczka, Joanna Zawiejska 

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe
(Large woody debris in mountain streams - accumulation types, depositional conditions and environmental significance)

Wyżga B., Kaczka R.J., Zawiejska J., 2002-2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 117-138 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.89 MB)

 

Regina Morkunaite, Albinas Pilipaitis,Vytautas Dvareckas 

Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data

Morkunaite R., Pilipaitis A., Dvareckas V., 2002-2003, Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 139-154.

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (2.69 MB)

 

The previous volume  The next volume

Folia Geographica, Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Cracow, Poland

Valid HTML 4.01 Transitional