Flaga polska wersja językowa

 
The previous volume  The next volume

Volume XXXIII-XXXIV (33-34)

 

 

Małgorzata Bajgier-Kowalska 

Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne
(Stages of landslide development in historical times on the basis of lichenometric dating in the Beskid Żywiecki)

Bajgier-Kowalska M., 2002-2003, Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 5-26 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (1.59 MB)

 

Andrzej Kacprzak 

Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych
(Slope deposits as a subject of geomorphological and pedological studies)

Kacprzak A., 2002-2003, Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 27-37 (in polish).

Keywords: slope covers, mountain soils

Summary: The decisive influence on the properties of mountain soils is usually attributed to the properties of bedrock. The properties of slope deposits and their role in the processes of pedogenesis have not been a subject of independent studies. Most geomorphological publications seem to omit the coexistence of weathered deposits and soils developed from them.
Recent research conducted in the area of the High Bieszczady Mts indicates that redeposited slope materials are the substratum for the development of the majority of soils in that area. They are characterised by similar structural and textural properties that, at the same time, differ from the properties of underlying bedrock. The texture and mineral composition of investigated slope deposits at various points within a catena indicate a significant homogeneity of slope deposits due to the action of geomorphic and pedogenetic processes. It seems that the characteristics of slope deposits and soils developed from them in the High Bieszczady Mts differs from the characteristisc of mountain soil materials included in the Systematyka gleb Polski (Polish Soil Systematics). That suggests a necessity of further research.

Adobe fileDownload full version (0.12 MB)

 

Joanna Kościelniak 

Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)
(Valley morphology in the Proszowicki plateau and their holocene transformation (on the example of the Korycianka catchment))

Kościelniak J., 2002-2003, Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 39-65 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (1.52 MB)

 

Joanna Pociask-Karteczka, Danuta Limanówka, Zenon Nieckarz 

Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000)
(he North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in polish Carpathians (1951-2000))

Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z., 2002-2003, Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 67-88 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.49 MB)

 

Katarzyna Piotrowicz 

Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002
(Thermal conditions of winters in Cracow in the period 1792-2002)

Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 89-104 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.14 MB)

 

Robert Twardosz 

Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000
(Snowfall variability in the Wieliczka Foothils in the years 1971-2000)

Twardosz R., 2002-2003, Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 105-115 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.11 MB)

 

Bartłomiej Wyżga, Ryszard J. Kaczka, Joanna Zawiejska 

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe
(Large woody debris in mountain streams - accumulation types, depositional conditions and environmental significance)

Wyżga B., Kaczka R.J., Zawiejska J., 2002-2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 117-138 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.89 MB)

 

Regina Morkunaite, Albinas Pilipaitis,Vytautas Dvareckas 

Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data

Morkunaite R., Pilipaitis A., Dvareckas V., 2002-2003, Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 139-154.

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (2.69 MB)

 

The previous volume  The next volume

Folia Geographica, Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Cracow, Poland

Valid HTML 4.01 Transitional