Flaga polska wersja językowa

 
The previous volume  The next volume

Volume XXXIII-XXXIV (33-34)

 

 

Małgorzata Bajgier-Kowalska 

Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne
(Stages of landslide development in historical times on the basis of lichenometric dating in the Beskid Żywiecki)

Bajgier-Kowalska M., 2002-2003, Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 5-26 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (1.59 MB)

 

Andrzej Kacprzak 

Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych
(Slope deposits as a subject of geomorphological and pedological studies)

Kacprzak A., 2002-2003, Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 27-37 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.12 MB)

 

Joanna Kościelniak 

Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)
(Valley morphology in the Proszowicki plateau and their holocene transformation (on the example of the Korycianka catchment))

Kościelniak J., 2002-2003, Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 39-65 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (1.52 MB)

 

Joanna Pociask-Karteczka, Danuta Limanówka, Zenon Nieckarz 

Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000)
(he North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in polish Carpathians (1951-2000))

Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z., 2002-2003, Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 67-88 (in polish).

Keywords: North Atlantic Oscillation, teleconnections, runoff, Carpathian Mts.

Summary: The impact of the North Atlantic Oscillation was analysed for the following rivers: Skawa - 835 km2, Dunajec - 4 341 km2, Wisła - 31 846 km2.
Data on river discharges were available for 1951-2000. Sets of long-term monthly mean, seasonal, minimum and maximum values of river discharge were taken into consideration. And, the winter Hurrell's NAO index and the Rogers's NAO indexes respectively (Hurrell's web-site). The linear correlation analysis was used.
The meteorological conditions in Poland are influenced by NAO, in particular in winter (Marsz 1999; Marsz, Styszyńska 2001; Wibig 1999). Therefore, it may be possible a non-direct influence of NAO on river runoff. According to this assumption, analysis of correlation of winter NAO index has been done. The correlation between winter NAO index and mean monthly discharge in winter is significant only in case of Dunajec (R = 0.38; p<0.01). Lower correlation deals with winter NAO index and discharges of all rivers in August and the Wisła discharge in September. Analysis of correlation between mean monthly NAO index with mean monthly discharges has been done also. There are some correlations between:
- December NAO index and discharges of Skawa in May and September (respectvely: R = -0.37, R = -0.36; p<0.05),
- December NAO index and discharges of Dunajec in May and September (respectively R = -0.32, R = -0.34; p<0.05),
- January NAO index and discharge of Dunajec in January (R = 0.43; p<0.01),
- December NAO index and discharge of Wisła in September (R = -0.36; p<0.05),
- January NAO index and discharge of Wisła in August (R = 0.31; p<0.05),
- March NAO index and disicharge of Wisła in April (R = -0.36; p<0.05).
The relationship between monthly values have not been strong. Therefore, three-months mean values were analysed. The correlation between XI-XII-I NAO index and discharges of all rivers in the spring (III-IV-V), and discharges of Skawa and Wisła in the summer and autumn, and discharge of Dunajec in winter, are significant. There are also synchronic relationships in the autumn and winter months in Skawa and Dunajec.
The NAO conditions in 1951-2000 were very differenciated. There were distinguished a few air-circulation epochs (Marsz, Styszyńska 2001). One of them: the epoch E II - began in 1930 and finished in 1970, and the next one: epoch III - began in 1971 and finished in 1995.
There is a significant correlation between annual mean NAO index and annual and summer-half-year discharge of Skawa in the air circulation epoch 1951-1970 (respectively: R = -0.55; p<0.05; R = -0.64; p<0.01). There are some significant correlation in the next epoch 1971-1995, but realtionship is not very strong. For example, correaltion between annual NAO index and annual discharges of Wisła and Dunajec is significant (respectively: R = -0.40, R = -0.49; p<0.05).
The positive NAO episode in winter are associated with low discharges in the summer and in the beginning of the autumn. There has been stated statistically significant positive correlation between NAO and discharge in January. There were analysed relationship between three months mean values of discharges and three months mean values of Rogers' indexes. There were significant correlations between NAO in the autumn-winter months and river discharges in the spring. This delay may be caused by snow-cover ablation process in the spring.
It may be stated the possibility of improving the runoff forecast of some Polish Carpathian rivers based on the NAO conditions in winter. It is realized that more research into the precipitation phenomena during positive and negative phases of NAO responsible for river runoff responses is required.

Adobe fileDownload full version (0.49 MB)

 

Katarzyna Piotrowicz 

Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002
(Thermal conditions of winters in Cracow in the period 1792-2002)

Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 89-104 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.14 MB)

 

Robert Twardosz 

Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000
(Snowfall variability in the Wieliczka Foothils in the years 1971-2000)

Twardosz R., 2002-2003, Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 105-115 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.11 MB)

 

Bartłomiej Wyżga, Ryszard J. Kaczka, Joanna Zawiejska 

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe
(Large woody debris in mountain streams - accumulation types, depositional conditions and environmental significance)

Wyżga B., Kaczka R.J., Zawiejska J., 2002-2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 117-138 (in polish).

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (0.89 MB)

 

Regina Morkunaite, Albinas Pilipaitis,Vytautas Dvareckas 

Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data

Morkunaite R., Pilipaitis A., Dvareckas V., 2002-2003, Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 139-154.

text fileSummaryAdobe fileDownload full version (2.69 MB)

 

The previous volume  The next volume

Folia Geographica, Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Cracow, Poland

Valid HTML 4.01 Transitional