Flaga switch to english version

 
Poprzedni tom  Następny tom

Numer XXXIII-XXXIV (33-34)

 

 

Małgorzata Bajgier-Kowalska 

Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne

Bajgier-Kowalska M., 2002-2003, Etapy rozwoju osuwisk w okresie historycznym w Beskidzie Żywieckim w oparciu o datowania lichenometryczne, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 5-26.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (1.59 MB)

 

Andrzej Kacprzak 

Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych

Kacprzak A., 2002-2003, Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 27-37.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.12 MB)

 

Joanna Kościelniak 

Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)

Kościelniak J., 2002-2003, Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 39-65.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (1.52 MB)

 

Joanna Pociask-Karteczka, Danuta Limanówka, Zenon Nieckarz 

Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000)

Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z., 2002-2003, Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000), Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 67-88.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.49 MB)

 

Katarzyna Piotrowicz 

Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002

Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 89-104.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.14 MB)

 

Robert Twardosz 

Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000

Twardosz R., 2002-2003, Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 105-115.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.11 MB)

 

Bartłomiej Wyżga, Ryszard J. Kaczka, Joanna Zawiejska 

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe

Wyżga B., Kaczka R.J., Zawiejska J., 2002-2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 117-138.

Słowa kluczowe: gruby rumosz drzewny, cieki górskie, depozycja drewna, geosystem, ekosystem

Zarys treści: Deponowane w ciekach drzewa i krzewy oraz ich większe fragmenty określa się jako gruby rumosz drzewny. Formami jego występowania są: kłody, krzewy i drzewa, zwały oraz karpy. Dostawa grubego rumoszu drzewnego do cieków górskich może być wynikiem naturalnego rozpadu obumarłych drzew, lawin, spływów gruzowych i osuwisk, powalenia przez wiatr, erozji brzegów koryt, gospodarki leśnej oraz ścinania nadrzecznych drzew przez bobry.
W źródliskowych odcinkach cieków górskich depozycja grubego rumoszu drzewnego zachodzi w nieuporządkowany sposób w miejscach dostawy powalonych drzew ze zboczy dolin. W potokach górskich drewno jest preferencyjnie przechwytywane w miejscach zwężeń koryta, a charakterystyczną formą jego nagromadzeń są tamy drzewne. Natomiast w rzekach górskich, o szerokości koryta większej od wysokości drzew porastających jego brzegi, gruby rumosz drzewny jest deponowany w miejscach rozszerzania się koryta i spadku zdolności transportowej rzeki. Mobilność grubego rumoszu drzewnego zwiększa się wraz ze wzrostem wielkości cieku wskutek wzrostu kompetencji przepływów wezbraniowych i zwiększania się rozmiarów drewna mogącego zakotwiczać się na obu brzegach koryta.
Deponowany w ciekach górskich gruby rumosz drzewny wywiera istotny wpływ na ich morfologię, na hydraulikę przepływów wezbraniowych oraz na zdolność cieków do akumulacji materiału dennego, a w konsekwencji na natężenie jego transportu i charakter dna cieków. Drewno powalonych drzew pełni także istotne funkcje w kształtowaniu ekosystemów cieków górskich, zwiększając w nich fizyczną różnorodność siedlisk, tworząc siedliska, stanowiąc pokarm dla wielu grup organizmów i zwiększając możliwości zatrzymywania drobnej materii organicznej w ciekach. Korzystny wpływ grubego rumoszu drzewnego na funkcjonowanie geo- i ekosystemów cieków górskich powinien być uwzględniany w gospodarce wodnej prowadzonej w tych ciekach.

Adobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.89 MB)

 

Regina Morkunaite, Albinas Pilipaitis,Vytautas Dvareckas 

Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data
(Geomorfologia górnej i środkowej części doliny rzeki Ula (południowo-wschodnia część Równiny Litewskiej) w świetle nowych danych kartograficznych i litologicznych)

Morkunaite R., Pilipaitis A., Dvareckas V., 2002-2003, Description of geomorphological conditions in the middle and lower Ula valley (South-Eastern Lithuanian sand plain) based on new cartographic and lithological data, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXIII-XXXIV (33-34): 139-154.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (2.69 MB)

 

Poprzedni tom  Następny tom

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional