Flaga switch to english version

 
Poprzedni tom  Następny tom

Numer XXXVII-XXXVIII (37-38)

 

 

Michał Kasina, Joanna-Pociask-Karteczka, Zenon Nieckarz 

Tendencje występowania wysokich przepływów w dorzeczu Dunajca w II połowie XX wieku.

Kasina M., Joanna-Pociask-Karteczka , Nieckarz Z., 2006-2007, Tendencje występowania wysokich przepływów w dorzeczu Dunajca w II połowie XX wieku., Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXVII-XXXVIII (37-38): 5-35.

Słowa kluczowe: wezbrania, trendy, Karpaty, testy parametryczne, testy nieparametryczne

Zarys treści: Analizie poddano wartości standaryzowane wysokich przepływów dobowych rzek karpackich w czternastu zlewniach cząstkowych dorzecza Dunajca oraz w sześciu przekrojach hydrometrycznych Dunajca. Założono, iż przepływem charakteryzującym w zlewni sytuacje meteorologiczne generujące wezbrania jest wartość percentyla 5% dobowych wartości przepływu z danego roku hydrologicznego. Dokonano analizy trendów w dwóch 20-leciach: 1971-1990 (14 posterunków) i 1984-2003 (11 posterunków). Ponadto, przeprowadzono analizę tendencji wysokich przepływów w 52-leciu obejmującym lata 1951-2003 w trzech przekrojach hydrome-trycznych na Dunajcu (Nowy Targ, Krościenko, Czchów). W celu sprawdzenia założenia, czy dane pochodzą z rozkładu zbliżonego do normalnego zastosowano test W Shapiro-Wilka. Niezależność występowania elementów w ciągach pomiarowych sprawdzono przy pomocy testu serii, testu Fisza i testu punktów zwrotnych Kendalla. Kierunek i istotność trendów wysokich przepływów rocznych i półrocznych określono na podstawie parametrycznej metody oparte na regresji liniowej oraz testach nieparametrycznych (współczynnika korelacji rang R Spearmana oraz Manna-Kendalla). Do estymacji krytycznych poziomów istotności zastosowano metodę resamplingu (bootstapping). Żaden z zastosowanych testów istotności nie potwierdził istotnych zmian wysokich przepływów rocznych i półrocza letniego w wieloleciach 1971-1990 oraz 1984-2003 ? zarówno na poziomie istotności a = 0,05, jak też na poziomie istotności a = 0,10. Zanotowano natomiast istotny statystycznie wzrost przepływów wysokich półrocza zimowego Lepietnicy w latach 1971-1990. Wysokie wartości roczne przepływów Dunajca (Nowy Sącz, Krościenko i Nowy Targ) w wieloleciu 1951-2003 charakteryzowały się słabą tendencją rosnącą. Największe bezwzględne zmiany stwierdzono w Nowym Sączu (0,88 m3×s-1×rok-1), zaś najmniejsze w Nowym Targu (0,91 m3×s-1×rok-1).

Adobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.92 MB)

 

Ladislav Holko, Hubert Kostka 

Snow cover in northern Slovakia - past, present and future

Holko L., Kostka H., 2006-2007, Snow cover in northern Slovakia - past, present and future, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXVII-XXXVIII (37-38): 37-51.

text fileZarys treści (w języku angielskim)Adobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.97 MB)

 

Pavol Miklanek, Pavla Pekarova 

Influence of forest on snowmelt runoff in small highland basins in Slovakia.

Miklanek P., Pekarova P., 2006-2007, Influence of forest on snowmelt runoff in small highland basins in Slovakia., Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXVII-XXXVIII (37-38): 53-64.

text fileZarys treści (w języku angielskim)Adobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.64 MB)

 

Adam Choiński 

Zjawiska lodowe na Morskim Oku w Tatrach

Choiński A., 2006-2007, Zjawiska lodowe na Morskim Oku w Tatrach, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXVII-XXXVIII (37-38): 65-77.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.48 MB)

 

Rafał Kroczak 

Użytkowanie terenu a zmiany sieci dróg polnych na Pogórzu Cięzkowickim w XX wieku.

Kroczak R., 2006-2007, Użytkowanie terenu a zmiany sieci dróg polnych na Pogórzu Cięzkowickim w XX wieku., Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXVII-XXXVIII (37-38): 79-94.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (1.26 MB)

 

Łukasz Wiejaczka 

Relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza (na przykładzie rzeki Ropy).

Wiejaczka Ł., 2006-2007, Relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza (na przykładzie rzeki Ropy)., Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXVII-XXXVIII (37-38): 95-105.

text fileZarys treściAdobe filePobierz pełną wersję artykułu (0.64 MB)

 

Poprzedni tom  Następny tom

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional