Flaga switch to english version

 
  Następny tom

Numer XXIX-XXX (29-30)

Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku  

 

Wojciech Chełmicki, Roman Soja 

Hydrologia karpacka. Przedmowa

Chełmicki W., Soja R., 1998-1999, Hydrologia karpacka. Przedmowa, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXIX-XXX (29-30).

 

Jerzy Czulak, Jerzy Niedbała 

Obserwacje i pomiary hydrometryczne w dorzeczu górnej Wisły na tle rozwoju sieci wodowskazowej

Czulak J., Niedbała J., 1998-1999, Obserwacje i pomiary hydrometryczne w dorzeczu górnej Wisły na tle rozwoju sieci wodowskazowej, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXIX-XXX (29-30).

 

Elżbieta Cebulak 

Charakterystyka wysokich opadów wywołujących wezbrania rzek karpackich

Cebulak E., 1998-1999, Charakterystyka wysokich opadów wywołujących wezbrania rzek karpackich, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXIX-XXX (29-30).

 

Wojciech Chełmicki, Roman Skąpski, Roman Soja 

Reżim hydrologiczny rzek karpackich w Polsce

Chełmicki W., Skąpski R., Soja R., 1998-1999, Reżim hydrologiczny rzek karpackich w Polsce, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXIX-XXX (29-30).

 

Jerzy Punzet 

Występowanie katastrofalnych wezbrań w karpackiej części dorzecza Wisły

Punzet J., 1998-1999, Występowanie katastrofalnych wezbrań w karpackiej części dorzecza Wisły , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXIX-XXX (29-30).

 

Józef Chowaniec 

Wody podziemne polskich Karpat fliszowych

Chowaniec J., 1998-1999, Wody podziemne polskich Karpat fliszowych, Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXIX-XXX (29-30).

 

  Następny tom

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional