[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

 Lista galerii

Konferencja Naukowa "Wody na obszarach chronionych"

W dniach 12-14 czerwca 2008r. odbywała się na Zamku w Pieskowej Skale ogólnopolska konferencja naukowa "Wody na obszarach chronionych".Organizatorem spotkania był Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy oraz Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Po sesji plenarnej oraz sesjach referatowych odbyły się sesje terenowe w Ojcowskim Parku Narodowym oraz Dłubniańskim Parku Krajobrazowym.

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional