[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Prawa autorskie

Prawa autorskie

Właścicielem ninijeszego serwisu jest Instyt Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żadna część serwisu, zarówno w całości jak i we fragmentach nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Autorów.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie strony lub jakiejkolwiek jej części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Cytowania treści zawartych na niniejszych stronach powinny być zakończone notką informacyjną zawierającą tytuł i adres strony.

Projekt i wykonanie: Janusz Siwek

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2003-12-15

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional