[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Dyrekcja Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Dyrekcja, sekretariaty

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Dyrektor IGiGP UJ

Dr hab. Marek Drewnik

tel. +48/12/ 664-52-52

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich

Dr hab. Jarosław Balon

tel. +48/12/ 664-67-70

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ

tel. +48/12/ 664-52-52

Sekretarz naukowy

Dr Piotr Kłapyta

tel. +48/12/ 664-53-25

Sekretariat ogólny

Mgr Elżbieta Piestrzyńska

tel. +48/12/ 664-52-50, fax: 664-53-85
email: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Sekretariat studencki (studia dzienne)

mgr Anna Strzelec (urlop)

mgr Elżbieta Krąż (w zastępstwie)

tel. +48/12/ 664-52-43, fax: 664-53-86
email: studiadzienne@geo.uj.edu.pl, geografia.stacjonarne@uj.edu.pl
Zobacz również: godziny otwarcia sekretariatu.

Sekretariat studencki (studia zaoczne)

Mgr inż. Elżbieta Tarkowska

tel. +48/12/ 664-52-44, fax: 664-53-86
email: zsekret@geo.uj.edu.pl, geografia.niestacjonarne@uj.edu.pl

Sekretariat studencki (studia zaoczne o specjalności Turystyka)

Mgr Anna Wilk

tel. +48/12/ 664-52-45, fax: 664-53-86
email: turystyka@geo.uj.edu.pl, turystyka.niestacjonarne@uj.edu.pl

Brama starego budynku Instytutu

Sekretariat studencki (stypendia)

Aleksandra Lelek

tel. +48/12/ 664-52-46, fax: 664-53-86
email: a.lelek@geo.uj.edu.pl

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-08

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional