[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Uprawnienia pedagogiczne

Zasady uzyskiwania uprawnień w studium pedagogicznym UJ

1. Uzyskanie uprawnień nauczycielskich w UJ jest możliwe poprzez ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym, pozawydziałowej jednostce uniwersyteckiej.

2. Dyplom ukończenia Studium Pedagogicznego jest dowodem uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 10.09.2002 (Dz. U. nr 155 z roku 2002, pozycja 1288).

3. Decyzja o podjęciu kursu jest suwerennym wyborem studenta.

4. Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu:

Podstawy edukacji /pedagogika - 90 godzin

Podstawy edukacji /psychologia - 90 godzin

Emisji głosu - 30 godzin

Dydaktyki przedmiotowej - 270 godzin (w tym, co najmniej 150 godzin praktyk pedagogicznych)

5. Zajęcia z Podstaw edukacji /pedagogika i Podstaw edukacji /psychologia oraz Emisji głosu realizowane są bezpośrednio w Studium, natomiast Dydaktyka przedmiotowa w "macierzystych" instytutach studentów. Udział w zajęciach (wykłady, konwersatoria, zajęcia fakultatywne, praktyki) jest obowiązkowy.

6. Studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich winni osobiście dokonać wpisu na rok akademicki poprzez wypełnienie na stronie WWW Studium Formularza zgłoszeniowego oraz złożyć osobiście w biurze Studium aktualne zaświadczenie o studiowaniu na studiach stacjonarnych w UJ. W przypadku braku zaświadczenia student zostanie wykreślony z listy studentów SPUJ.

Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

31-007 KRAKÓW, ul. WIŚLNA 3, II p., tel. (012) 4229493, fax (012) 4229450

www: www.spuj.sotiko.pl

mail: studium.pedagogiczne@uj.edu.pl

Kierownik Studium: dr Jerzy Lackowski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2008-10-15

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional