[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Doktoranci

[A] [C] [F] [G] [J] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [T] [W] [Z]

 

A

mgr inż. Monika Adamska

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

 

C

mgr Małgorzata Ciemborowicz

Pracownia Wydawnicza

 

F

mgr inż. Justyna Felenczak

Sekretariat ogólny

Stanisław Fijał

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

 

G

mgr Agnieszka Gajda

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Leszek Galek

Warsztat

mgr inż. Jacek Gumułka

 

 

J

mgr Łukasz Jelonkiewicz

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

Zakład Hydrologii

mgr Paweł Jezioro

Sekretariat ogólny

 

K

dr inż. Mariusz Klimek

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

mgr Marek Kosowski

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

mgr Elżbieta Krąż

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii

mgr Sylwia Kruszec

Sekretariat ogólny

dr Paweł Krzaklewski

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

mgr Wojciech Kukułka

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

 

L

Aleksandra Lelek

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii

 

M

mgr Alicja Marciniak-Nowak

Pracownia Wydawnicza

 

P

mgr Piotr Pieczara

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

Barbara Piskorz

Sekretariat ogólny

 

R

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

 

 

S

mgr inż. Mateusz Sobucki

Zakład Geomorfologii

Laboratoria IGiGP

mgr Mateusz Stolarczyk

Laboratoria IGiGP

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

mgr Anna Strzelec

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii

mgr Aneta Szablowska-Midor

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

lic. Danuta Szewczyk

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

mgr Anna Szukalska

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

T

mgr inż. Elżbieta Tarkowska

Sekretariat ogólny

 

W

Czesława Ważydrąg

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

mgr Sebastian Wypych

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

 

Z

mgr Jacek Zając

Zakład Klimatologii

mgr Bartosz Załuski

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

[A] [C] [F] [G] [J] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [T] [W] [Z]

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional