[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Staff

Dr hab. Andrzej Zborowski

Position: lecturer

Function: head of the departament

Department of Geography of Population, Settlement and Farming

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.49

Phone +48/12-664-5316

KopertaMail

News

2017-10-18: Wykład z Gospodarki przestrzennej gmin (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2017-10-18

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional