[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Izabela Sołjan

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik zespołu

Zespół Geografii Religii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.45

Phone +48/12-664-5286

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2016-10-14.

Konsultacje:
wtorek – godz. 11.15–12.00
piątek – godz. 13.00–14.00

Ogłoszenia

2018-06-11: Pomorze - zaliczenie (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-06-04: Egzamin z geografii biblijnej (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-06-04: I. Sołjan- zmiana terminu konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional