[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Bogdana Izmaiłow

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.28

Phone +48/12-664-5268

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2010-03-12.

Konsultacje:
poniedziałek 14.00 - 16.00
(pok. 2.28)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-08

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional