[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-06-19.

Konsultacje:
wtorek 12-13
środa 12-13 (dnia 6.06.2018 konsultacje od 13-tej)
SESJA EGZAMINACYJNA Z DYDAKTYKI
Egzamin z Podstaw dydaktyki I termin – 19.06.2018 wtorek g.10-12 s.1.15
Egzamin z Podstaw dydaktyki II termin/egzamin poprawkowy – 26.06.2018 wtorek g.14-16 s.1.15
Zaliczenie z Dydaktyki geografii I - 26.06.2018 wtorek g.10-13 s.1.15 (warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie portfolio oraz zgodność z regulaminem studiów §13, p.5)
Dodatkowy termin zaliczenia i egzaminu to czwartek 21 czerwca o godz. 13 w sali 1.15 lub 3.19 (zależy od liczby chętnych)
Zaliczenie z Dydaktyki geografii I – inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-26

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional