[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-11-06.

Konsultacje:
środa 12-12.45
piątek 11.30-12.30
Uwaga: Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje w dniach 8 i 9 listopada zostają odwołane.

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Ogłoszenia

2017-11-23: Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 24.11.2017 (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-11-21: Dydaktyka geografii II - hospitacje 23 listopada w II LO (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-11-20: KMTPNiS - zajęcia 21.11..2017 (Inne)

2017-11-16: Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń cz. 2 (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-11-16: Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń cz1. (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-11-14: KMTPNiS - zajęcia 14.11.2017 (Inne)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional