[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Robert Faracik

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik niestacjonarnych studiów licencjackich z geografii specjalność turystyka

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.04

Phone +48/12-664-5291

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-09-03.

Konsultacje:
Dyżury w sesji poprawkowej:
5 wrzesnia 2018 (środa): godz. 9.00-10.00
7 wrzesnia 2018 (piątek): godz. 9.00-10.00
10 wrzesnia 2018 (poniedziałek): godz. 9.00-10.00
12 rześnia 2018 (środa): godz. 9.00-10.00

 

Ogłoszenia

2018-09-04: Geografia turystyczna świata - egzamin II termin (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-09-03: dr R. Faracik - dyżury w sesji poprawkowej (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-26

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional