[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Robert Faracik

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik niestacjonarnych studiów licencjackich z geografii specjalność turystyka

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.04

Phone +48/12-664-5291

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-04-24.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym:
środa - godz. 9.15-10.00
czwartek - godz. 11.30-12.30

w tych terminach mozliwe jest zaliczanie przedmiotów: "Turystyka międzynarodowa" oraz "Geografia turystyczna Polski"

 

Ogłoszenia

2018-05-24: ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 1 (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-05-24: ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 1 (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-25

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional