[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.02

Phone +48/12-664-5288

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2016-10-17.

Konsultacje:
wtorek: 10:00-11:00
(pok. 3.02)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional