[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-05-25.

Konsultacje:
Konsultacje w czasie zajęć terenowych i letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:
25.05, godz. 12-13
29.05, godz. 11-12
7.06, godz. 13-14
13.06, godz. 12-13
19.06, godz. 12-13
26.06, godz. 11-12

 

Ogłoszenia

2018-06-04: test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-05-25: konsultacje A. Bokwy w okresie 21.05-29.06.2018 (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional