[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-09-27.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze zimowym r.a. 2018/2019:

pon., godz. 12-13
czw., godz. 13-14

pok. 3.18

 

Ogłoszenia

2018-10-19: Zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 23.10.2018 (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-10-13: Zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 16.10.2018 (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-10-05: PILNE: Climathon 2018 (Studia doktoranckie)

2018-10-05: PILNE: Climathon 2018 (Kierunek e-GEO (II stopnia))

2018-10-05: PILNE: Climathon 2018 (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-09-27: Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym r.a. 2018/2019 (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional