[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-02-16.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym 2017/2018:
pon., godz. 16-17
czw., godz. 15-16

pokój 3.18

 

Ogłoszenia

2018-02-16: Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-23

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional