http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2015-07-01.

Konsultacje:
Najbliższe konsultacje odbędą się w jesiennej sesji poprawkowej r.a. 2014/2015, w dniach 1.09, 3.09, 7.09 i 11.09, w godz. 12-13, pok. 3.39 (III piętro).

 

Ogłoszenia

2015-08-31: Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu w dniu 9 września 2015 r. (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

2015-08-31: Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu 9 września 2015 r. (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2015-08-26: "Okolice Krakowa" - termin poprawkowy 11.09.2015 r. (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2015-07-01: Konsultacje A. Bokwy po 1.07.2015 (Ogłoszenia o konsultacjach)


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-19

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional