[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2015-11-26.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym r.a. 2015/2016:
poniedziałek, godz. 15:30-16:30
środa, godz. 12:00-13:00

pok. 3.18 (III piętro)

Ogłoszenia

2016-02-08: Zmiana godzin konsultacji A. bokwy w dniu 8.02.2016 (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-01

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional