[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2016-09-19.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym r.a. 2016/2017:

pon., godz. 16:00-17:00
czw., godz. 15:00-16:00

pok. 3.18 (III piętro)

 

Ogłoszenia

2016-09-09: Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa o przyszłości miasta (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

2016-09-09: Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa na temat przyszłości miasta (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-09-26

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional