http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2014-10-07.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze zimowym r.a. 2014/2015:

poniedziałek, godz. 15-16
wtorek, godz. 15:30-16:30

(pok. 3.39)

 

Ogłoszenia

2014-10-17: Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym (Studia stacjonarne)

2014-10-07: Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015 (Ogłoszenia o konsultacjach)

2014-09-24: UWAGA: Zmiana terminu zajęć "Mikroklimatologia" WB.IG-3228-D, semestr wiosenny (Studia stacjonarne)

2014-09-24: UWAGA: Zmiana terminu zajęć "Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery", semestr wiosenny (Studia stacjonarne)


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-09

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional