[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Leszek Kowanetz

Stanowisko: st. wykładowca

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.47

Phone +48/12-664-5325

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2016-10-07.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym 2016/2017:
środa 12.00-13.00, czwartek 13.00-14.00 (pok. 3.47).

 

Ogłoszenia

2016-09-09: Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa o przyszłości miasta (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

2016-09-09: Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa na temat przyszłości miasta (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-26

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional