http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2014-02-26.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym r.a. 2013/2014:

wtorek, godz. 15-16
czwartek, godz. 15-16

(pok. 3.39)

 

Ogłoszenia

2014-09-11: Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej (Ogłoszenia o konsultacjach)

2014-07-01: Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok (Studia stacjonarne)

2014-06-24: Wyniki testu z ćwiczeń terenowych "Okolice Krakowa" (Studia stacjonarne)


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-05

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional