http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2015-02-17.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym r.a. 2014/2015:

poniedziałek, godz. 15-16
środa, godz. 10:30-11:30

(pok. 3.39)

 

Ogłoszenia

2015-02-17: Konsultacje A. Bokwy w semestrze wiosennym r.a. 2014/2015 (Ogłoszenia o konsultacjach)


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-24

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional