http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Pracownicy

dr hab. Anita Bokwa

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

Phone +48/12-664-5327

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2015-11-26.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym r.a. 2015/2016:
poniedziałek, godz. 15:30-16:30
środa, godz. 12:00-13:00

pok. 3.18 (III piętro)

 

Ogłoszenia

2015-11-23: zmiana godzin konsultacji A. Bokwy w dniu 23.11.2015 (Ogłoszenia o konsultacjach)

2015-11-20: Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 24.11.2015 (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2015-10-02: Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym r.a. 2015/2016 (Ogłoszenia o konsultacjach)


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-19

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional