[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Katarzyna Piotrowicz

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii w Ogrodzie Botanicznym

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.34

Phone +48/12-664-5326

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-03-13.

Konsultacje:
Konsultacje w II połowie marca 2017 r.:
14.03.2017 (wtorek) - w godz. 11.00-12.00
16.03.2017 (czwartek) - w godz. 9.15-10.15
21.03.2017 (wtorek) - w godz. 9.00-9.45
23.03.2017 (czwartek) - w godz. uzgodnionych e-mailowo
29.03.2017 (środa) - w godz. 16.30-17.30
30.03.2017 (czwartek) w godz. 15.00-16.00
lub drogą e-mailową (k.piotrowicz@uj.edu.pl)

 

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/pracownicyKP.htm

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional