[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Małgorzata Luc

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-10-24.

Konsultacje:
pokój: 3.35 - Wtorek: 11-12 Czwartek: 11-12
Będę nieobecna w następujących terminach: 27-30.10; 02-09.11.; 28-30.11.
W razie dodatkowej potrzeby kontaktu proszę umówić się drogą mailową: malgorzata.luc@uj.edu.pl

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional