[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Małgorzata Luc

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-01-12.

Konsultacje:
Z powodu choroby konsultacje są odwołane do 24.01.2018
Konsultacje:
wtorek: 11:00 - 11:45
środa: 11:00 - 11:45
W razie dodatkowej potrzeby można umówić się drogą mailową: malgorzata.luc@uj.edu.pl

 

Ogłoszenia

2018-01-12: odwołanie konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional