http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Struktura


Pracownicy

 

 


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-27

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional