http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Struktura


Pracownicy

mgr Tomasz Chaberko

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2010-03-12.

Konsultacje:
wtorek 10:00 - 11:00, środa 11:45 - 12:45
(pok. 2.15)


 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-09

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional