[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Krzysztof Ostafin

Stanowisko: asystent

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-05-12.

Konsultacje:
konsultacje w semestrze wiosennym 2016/2017:
poniedziałki 11:30 - 12:45
czwartki 11:00 - 11:30

 

Strona www (publikacje, projekty):
http://www.ostafink.pl

http://www.sespitsbergen.pl
https://www.youtube.com/watch?v=iQ820JudVlY

Przykładowe mapy studentów I roku studiów licencjackich wykonanych na kursie Geoinformatyka
http://www.gis.geo.uj.edu.pl/ZGIS/dydaktyka/Mapy/html/galeria_map.html

Ogłoszenia

2017-05-21: Konsultacje 22 maja – dr Krzysztof Ostafin (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional