[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Sabina Wójcik

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-04-25.

Konsultacje:
po uzgodnieniu drog± mailow±

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-04

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional