[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Paweł Krąż

Stanowisko: asystent, doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-06-29.

Konsultacje:
W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.

 

Zainteresowania badawcze:
przemiany i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego (Karpaty),
antropogeniczne zagrożenia systemów przyrodniczych,
problemy zarządzania systemami krajobrazowymi,
różnorodność krajobrazowa,
turystyka na obszarach górskich.

strona internetowa:
http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/index.php/mgr-pawel-kraz/

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-26

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional