[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Piotr Kłapyta

Stanowisko: asystent

Funkcja: sekretarz naukowy IGiGP UJ

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.16

Phone +48/12-664-5293

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2016-10-17.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym (pok.2.16):
Środa 10.00-11.00
Czwartek 11.00-12.00

 

Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja rzeźby wysokogórskiej, geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, sedymentologiczny zapis aktywności spływów gruzowych, wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję rzeźby cyrków glacjalnych, paleogeograficzne znaczenie lodowców gruzowych, metody datowania względnego form w górach wysokich, problematyka kolonizacji wołoskiej Karpat

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional