[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Maciej Liro

Stanowisko: doktorant

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.40

Phone +48/12-664-5279

Dane zaktualizowano: 2014-04-01.

Konsultacje:
Środa 14:45-16:00, pok. 2.40

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional