[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Łukasz Matoga

Stanowisko: doktorant

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.15

Phone +48/12-664-5295

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-10-30.

Konsultacje:
Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:
czwartek, godz. 15.00-16.30

Konsultacje w innych terminach możliwe po wcześniejszym e-mailowym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.

Ogłoszenia

2018-02-22: Ł. Matoga - konsultacje 22.02.2018 r. (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-02-06: Podstawy ekonomiczne turystyki – II termin egzaminu (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-01-08: Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-01-08: Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-23

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional