[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Mateusz Stolarczyk

Stanowisko: laborant, doktorant

Laboratoria IGiGP

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.52

Phone +48/12-664-5443

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-03-27.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze letnim (pokój 0.40):

poniedziałki - 14:00-15:00
wtorki - 13:00-14:00

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional