[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Katarzyna Gorczyca

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Phone +48/12-664-5235

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-05-29.

Konsultacje:
konsultacje w semestrze wiosennym 2016/17
poniedziałek godz. 10.15-11.00
wtorek godz. 11.00-11.45

Pokój 3.21

 

Geografia miast
Gospodarka przestrzenna
Planowanie Przestrzenne
Rewitalizacja
Wielkie osiedla mieszkaniowe

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional