[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Katarzyna Gorczyca

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Phone +48/12-664-5235

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-12-14.

Konsultacje:
konsultacje w semestrze jesiennym 2017/18
poniedziałek godz. 12.00-12.45
wtorek godz. 17.00-18.00


Pokój 3.21

 

Geografia miast
Gospodarka przestrzenna
Planowanie Przestrzenne
Rewitalizacja
Wielkie osiedla mieszkaniowe

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional