[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr inż. Justyna Felenczak

Stanowisko: samodzielny referent administracyjny

Sekretariat ogólny

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.17

Phone +48/12-664-5261

KopertaMail

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional