[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

  Koło Geografów UJ

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 1.04

Phone +48/12-664-5255

Ogłoszenia

2018-01-08: Spotkanie naukowe Koła Geografów (Studia doktoranckie)

2018-01-08: Spotkanie naukowe Koła Geografów (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

2018-01-08: Spotkanie naukowe Koła Geografów (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-01-08: Spotkanie naukowe Koła Geografów (Inne)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional