[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Samodzielni pracownicy naukowi

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Doktoranci

[B] [D] [G] [I] [J] [K] [M] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [Z] [Ż]

 

B

dr hab. Jarosław Balon

Zakład Geografii Fizycznej

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka

Zespół Geografii Religii

dr hab. Anita Bokwa

Zakład Klimatologii

 

D

prof. dr hab. Boleslaw Domański

Zakład Rozwoju Regionalnego

dr hab. Marek Drewnik

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

 

G

prof. dr hab. Krystyna German

Zakład Geografii Fizycznej

dr hab. Elżbieta Gorczyca

Zakład Geomorfologii

prof. dr hab. Zygmunt Górka

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

prof. dr hab. Czesław Guzik

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr hab. Krzysztof Gwosdz

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

I

dr hab. Bogdana Izmaiłow

Zakład Geomorfologii

 

J

prof. dr hab. Antoni Jackowski

Zespół Geografii Religii

prof. dr hab. Adam Jelonek

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

K

prof. dr hab. Bronisław Kortus

Zakład Rozwoju Regionalnego

prof. dr hab. Jacek Kozak

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Zakład Geomorfologii

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

M

dr hab. Dorota Matuszko

Zakład Klimatologii

dr hab. Anna Michno

Zakład Geomorfologii

dr hab. Mirosław Mika

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

P

dr hab. Michał Paszkowski

 

dr hab. Katarzyna Piotrowicz

Zakład Klimatologii

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

Zakład Hydrologii

prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

R

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

Zakład Hydrologii

 

S

prof. dr hab. Stefan Skiba

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

dr hab. Maria Soja

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr hab. Izabela Sołjan

Zespół Geografii Religii

 

Ś

dr hab. Jolanta Święchowicz

Zakład Geomorfologii

 

T

prof. dr hab. Janina Trepińska

Zakład Klimatologii

dr hab. Robert Twardosz

Zakład Klimatologii

 

U

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Zakład Klimatologii

 

Z

dr hab. Andrzej Zborowski

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Zakład Geografii Fizycznej

 

Ż

dr hab. Mirosław Żelazny

Zakład Hydrologii

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

[B] [D] [G] [I] [J] [K] [M] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [Z] [Ż]

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-23

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional