[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.geo.uj.edu.pl/zgf/

Kierownik:
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Pracownicy:
dr hab. Jarosław Balon
dr Miłosz Jodłowski

Doktoranci:
mgr Anna Cygankiewicz
mgr Joanna Hibner
mgr Michał Jakiel
mgr Paweł Krąż
mgr inż. Ewelina Mocior
mgr Marcin Rechciński
mgr Natalia Tokarczyk
mgr Edward Wlazło
mgr Sabina Wójcik
mgr Tomasz Zając

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Krystyna German

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-02

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional