Komitet organizacyjny w IGiGP UJ

prof. dr hab. Jacek Kozak
dr Małgorzata Luc
dr Dominik Kaim

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

https://www.facebook.com/KrakowskiGisDay/