W czasie imprezy odbędzie się seria warsztatów, na które obowiązują zapisy:

1. „Technologie UAV i GNSS – metody inwentaryzacji zespołowej”

2. „Technologie pomiarowe oraz rozwiązania informatyczne dla GIS, geodezji i fotogrametrii.”

3. „Hybrydowe technologie pomiarowe – praca w zmiennych warunkach”

4. „Wspólna platforma GIS – tworzenie i współużytkowanie aplikacji mapowych w ArcGIS Online”