Zaproszenie

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji „GIS w nauce” (FINAL_program_GIS_w_nauce).

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny zapraszają na VII Ogólnopolską Konferencję „GIS w nauce”, która odbędzie się 20-22.06.2018 w Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad wynikami badań oraz wymiany doświadczeń między badaczami wykorzystującymi systemy informacji geograficznej (zarówno doświadczonymi jak i tymi rozpoczynającymi aktywność naukową).

Dużą wartość konferencji stanowi również udział praktyków, w tym przedstawicieli sektora biznesu – firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.

Doświadczenie dotychczasowych sześciu edycji konferencji „GIS w nauce” pokazuje, że jej program jest otwarty dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. Prezentują oni szerokie spektrum zagadnień: potencjał GIS w rozwiązywaniu różnorodnych problemów badawczych, nowe możliwości pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych, modelowania zjawisk i procesów występujących w środowisku, wykorzystania GIS w badaniach geomarketingowych, studiach lokalizacyjnych i wielu innych.

Wzorem poprzednich konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach pozwalających zdobycie nowych umiejętności w zakresie stosowania GIS.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (PAU, Kraków)
dr Leszek Gawrysiak (UMCS, Lublin)
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW (PW, Warszawa)
dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)
dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka (AGH, Kraków)
dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (KUL, Lublin)
dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG, Gdańsk)
dr hab. Piotr Werner, prof. UW (UW, Warszawa)
dr hab. inż. Piotr Wężyk (UR, Kraków)
dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM (UAM, Poznań)

Komitet Organizacyjny

mgr Monika Dobosz
dr Dominik Kaim
dr inż. Natalia Kolecka
dr Małgorzata Luc
dr Krzysztof Ostafin
mgr Aneta Szablowska-Midor
dr Mateusz Troll
dr Piotr Trzepacz – przewodniczący
mgr Bartosz Załuski
mgr Dominik Zwiech