Rejestracja i opłata konferencyjna

REJESTRACJA

– prosimy uczestników o rejestrowanie się za pomocą
prostego formularza, bez względu na to, czy zgłaszają
wystąpienie czy też nie
– termin rejestracji: do 30.04.2018
FORMULARZ REJESTRACJI

OPŁATA KONFERENCYJNA

– dla uczestników niebiorących udziału w warsztatach: 300 PLN
– dla uczestników biorących udział w warsztatach: 360 PLN
– organizatorzy nie przewidują druku materiałów konferencyjnych, zostaną
udostępnione uczestnikom wcześniej (przesłane) w formie cyfrowej
– opłata obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz udział w spotkaniu towarzyskim
– termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30.04.2018
– UWAGA! maksymalna liczba uczestników to 250 osób – po osiągnięciu limitu
nastąpi zamknięcie rejestracji – organizatorzy apelują o wnoszenie opłat możliwie
szybko od momentu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia lub
po powzięciu zamiaru uczestnictwa w konferencji bez wystąpienia.

DANE DO WPŁAT

– numer rachunku bankowego:
PEKAO III O. w Krakowie 09 1240 2294 1111 0010 6987 0708
– wpłat należy dokonywać z dopiskiem według wzoru: Imię_Nazwisko_GIS2018