Uniwersytet JagiellońskiInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

 

 
Zdjęcia z konferencji
    
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Czwartek - spotkanie integracyjne (5 zdjęć)
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Piątek - obrady konferencyjne (25 zdjęć)
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów Sobota - Sesja terenowa i wycieczka po Krakowie (10 zdjęć)

Materiały (po)konferencyjne
  
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Zbiór abstraktów wystąpień
PDF, 0.3 MB
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Zdjęcia z konferencji
Galeria

 

 

 

 
© Komitet Organizacyjny 2. Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów | Uniwersytet Jagielloński