free html website templates

        Zapraszamy Państwa na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY pt. Perspektywy badań środowiska geograficznego, która odbędzie się w dniach 19–21 października 2018 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

        Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów), zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw badań nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjmują szeroką definicję środowiska geograficznego, która obejmuje współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego.
        VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencji prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.

Ważne daty

do 16 września 2018

Zgłaszanie uczestnictwa
Nadesłanie abstraktów wystąpień

do 23 września 2018

Informacja o akceptacji wystąpień

do 30 września 2018

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

19-21 października 2018

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

do 9 grudnia 2018

Przesłanie artykułów do monografii pokonferencyjnej

Program konferencji

        W trakcie Konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne (m.in. geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, dydaktyka geografii) oraz prezentacje posterów.  Podczas Konferencji zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy poster  i wystąpienie w poszczególnych sesjach tematycznych.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mobirise

19 października 2018
piątek

rejestracja uczestników – otwarcie konferencji (godz. 10:00) − sesja plenarna – przerwa kawowa – obrady w sekcjach tematycznych – obiad – obrady w sekcjach tematycznych – przerwa kawowa połączona z I częścią sesji posterowej 

Mobirise

20 października 2018
sobota

wycieczka terenowa w Pasmo Polic
organizowana z okazji Dnia Krajobrazu
 – wspólne ognisko

Mobirise

21 października 2018
niedziela

warsztaty z partycypacji społecznej – przerwa
kawowa połączona z II częścią sesji posterowej – obrady w sekcjach tematycznych
– obiad – obrady w sekcjach tematycznych
– przerwa kawowa – zakończenie
konferencji i wręczenie nagród

Komitet Naukowy


Prof. dr hab. Jerzy Bański Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Bolesław Domański Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Dutkowski Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Zygmunt Górka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Antoni Jackowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jacek Kozak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Prof. UW dr hab. Roman Szul Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Daniela Szymańska Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. IGiPZ PAN dr hab. Przemysław Śleszyński Polska Akademia Nauk
Prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Dr hab. Jarosław Balon Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Anita Bokwa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Marek Drewnik Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Gorczyca Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Gwosdz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Dorota Matuszko Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Grzegorz Micek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Anna Michno Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Mirosław Mika Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Robert Twardosz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Agnieszka Wypych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Andrzej Zborowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komitet Organizacyjny


Łukasz Fiedeń (przewodniczący)
Karolina Anielska
Paweł Franczak
Paweł Krąż
Karolina Listwan-Franczak
Karolina Mostowik
Monika Sajdak
Maciej Siwka
Grzegorz Spytkowski
Dariusz Strzyżowski
Michał Wolszczak
Michał Zatorski

Partnerzy

Adres :
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Geografii i GeologiiWszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

oknmb@uj.edu.pl

lub bezpośrednio do przewodniczącego komitetu organizacyjnego:
lukasz.fieden@doctoral.uj.edu.pl
(tel.: 12-664-52-96)