Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z okazji 70 rocznicy powstania Studium Turyzmu

w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Kraków, 29 i 30 września 2006

 

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Piątek, 29 września 2006 r.

 

Miejsce obrad: Aula Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ (budynek główny Kampusu)

 

10.30 - 11.00 Uroczyste otwarcie obrad

 

11.00 - 13.00  Pierwsza sesja plenarna

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Dziegieć

 

prof. dr hab. Antoni Jackowski

Uniwersytet Jagielloński

Działalność badawcza i dydaktyczna Studium Turyzmu UJ

prof. dr hab. Stanisław Liszewski

Uniwersytet Łódzki

Geografia turyzmu w Polsce i jej wkład w rozwój nauk

o turystyce

prof. dr hab. Jadwiga Warszyńska;

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Uniwersytet Jagielloński

Krakowska szkoła geografii turyzmu

prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski

Uniwersytet Wrocławski

Dorobek badawczy i planistyczny ośrodka wrocławskiego

 w zakresie turystyki

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Uniwersytet Warszawski

Problemy badawcze we współczesnej geografii turyzmu. Ich odzwierciedlenie w kierunkach badań ośrodka warszawskiego.

dr Zygmunt Kruczek

Akademia Wychowania Fizycznego

W Krakowie

Dorobek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 w zakresie geografii turyzmu

 

13.00 - 14.00 Obiad

 

14.00 – 16.00  Druga sesja plenarna

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski

 

prof. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Działalność naukowo-badawcza Wyższej Szkoły Turystyki

i Hotelarstwa w Gdańsku

prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Uniwersytet Jagielloński

Gospodarowanie w przestrzeni turystycznej

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Uniwersytet Szczeciński

Informacja jako czynnik rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

Uniwersytet Jagielloński

Znaczenie małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju gospodarki Polski

prof. dr hab. Bronisław Górz

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Funkcje turystyki na obszarach wiejskich

dr Wiesław Alejziak

Akademia Wychowania Fizycznego

w Krakowie

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot badań w pracach doktorskich w Polsce i wybranych krajach świata

 

16.00 - 16.30 Przerwa na kawę

 

16.30 - 18.15 Obrady w sekcjach (sekcje A, B, C)

Miejsce obrad: siedziba Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 

19.00 - 21.00 Uroczyste spotkanie uczestników konferencji

 

 

Sobota, 30 września 2006 r.

 

Miejsce obrad: siedziba Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 

9.00 - 11.30       Obrady w sekcjach (sekcje A, B, C)

 

11.30 -  12.00    Przerwa na kawę

 

12.00 - 14.15     Obrady w sekcjach (sekcje A, B, C)

 

14.15 - 15.30     Obiad

 

15.30 - 16.30  Wspólne spotkanie wszystkich uczestników konferencji

Podsumowanie obrad w sekcjach

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Liszewski

 

16.30 - 17.00     Dyskusja

 

17.00     Zakończenie konferencji

 

 

 

Programy obrad w sekcjach

 

Sekcja A     Sekcja B     Sekcja C