Sekcja A

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

Piątek, 29.09.2006

 

16.30-18.15 Obrady w sekcji

 

 

dr Janusz Ustupski

Akademia Pedagogiczna

w Krakowie

Turystyka na Podhalu w świetle badań S. Leszczyckiego i współczesne problemy jej rozwoju

dr hab. Beata Meyer

Uniwersytet Szczeciński

Turystyka jako jeden z czynników determinujących przestrzeń

dr Małgorzata Durydiwka

Uniwersytet Warszawski

Kształtowanie się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

dr Mikołaj Madurowicz

Uniwersytet Warszawski

Miejska semiosfera turystyczna

dr Barbara Pisarska

 

Znaczenie społeczne promocji wzorów spędzania czasu wolnego w Polsce

mgr Joanna Przybyś

Uniwersytet Warszawski

Przestrzeń turystyczna – od marzeń do rzeczywistości

Dyskusja

 

Sobota, 30.09.2006 r.

 

9.00 – 11.30 Obrady w sekcji

 

 

prof. dr hab. Bernard Kubiak,

dr Antoni Korowicki

Uniwersytet Gdański

Trendy wykorzystania technologii informacji w obsłudze turystyki regionalnej

dr Sylwia Kulczyk

Uniwersytet Warszawski

Problem regionalizacji turystycznej na przykładzie Mazowsza

dr Jolanta Wojciechowska

Uniwersytet Łódzki

Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich

mgr Marta Derek

Uniwersytet Warszawski

Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne

mgr Tomasz Pisarek

Wyższa Szkoła Informatyki

i Zarządzania w Rzeszowie

Analiza atrakcyjności turystycznej i jej determinant w aspekcie przestrzennym na przykładzie województwa podkarpackiego

Przerwa techniczna (5 min.)

 

doc. dr hab. Jan Havrlant

Uniwersytet w Ostrawie

Nowe trendy w rozwoju turystyki w regionie Beskidy

dr Anna Dłużewska

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

w Warszawie

Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

mgr Katarzyna Piraszewska

Uniwersytet Warszawski

Zróżnicowanie roli gospodarczej turystyki na wyspach tropikalnych. Wybrane przykłady

mgr Krzysztof Szpara

Wyższa Szkoła Informatyki

i Zarządzania w Rzeszowie

Wykorzystanie bazy noclegowej w Bieszczadach

Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

12.00 – 14.15 Obrady w sekcji

 

dr Sylwia Toczek-Werner,

dr Mariusz Sołtysik

Akademia Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

Zróżnicowanie wiekowe weekendowych preferencji turystycznych mieszkańców Wrocławia

dr Alina Zajadacz

Uniwersytet Adama Mickiewicza

 w Poznaniu

Przestrzenne aspekty turystyki i rekreacji osób niesłyszących (na przykładzie Wielkopolski)

mgr Mariusz Miedziński

Pomorska Akademia Pedagogiczna

w Słupsku

Procesy kolonizacyjne Kołobrzegu w świetle inwestycji lat 2000-2006

mgr Witold Kopeć

Uniwersytet Łódzki

Osadnictwo turystyczne na styku regionów metropolitalnych - przykład rejonu doliny Rawki

mgr Magdalena Skała

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Nowe formy osadnictwa turystycznego w Bieszczadach Polskich

Przerwa techniczna (5 min.)

 

mgr Andrzej Hadzik

Akademia Wychowania Fizycznego

w Katowicach

Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce

 

mgr Andrzej Tucki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie  regionu lubelskiego

mgr Tomasz Kołakowski

Akademia Ekonomiczna

we Wrocławiu

Wartość ekonomiczna a projekty turystycznego zagospodarowania zabytkowych obiektów techniki na przykładzie Kolei Bystrzyckiej

 

mgr Jacek Janusz Słowik,

mgr inż. Jerzy Słowik

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Projekt zagospodarowania zespołu krajobrazowo-turystycznego przemysłu    
 naftowego Bóbrka-Równe-Rogi-Iwonicz Zdrój

 

mgr Magdalena Pomykalska

Uniwersytet Jagielloński

Obiekty potencjalnej konwersji funkcji przemysłowej w turystyczną na przykładzie Elektrociepłowni Bytom Szombierki

 

 

mgr Anna Zawada

Akademia Wychowania Fizycznego

w Krakowie

Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na wielkość i strukturę turystyki przyjazdowej z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi

 

Dyskusja

14.15 - 15.30 Obiad