Sekcja C

 

Przewodniczący:  prof. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki

 

Piątek, 29.09.2006

 

16.30-18.15 Obrady w sekcji

 

 

prof. dr hab. Wiesław Wagner, prof. dr hab. Jan Krupa

Wyższa Szkoła Informatyki

i Zarządzania w Rzeszowie

Analiza nakładów finansowych na ochronę środowiska w  województwie podkarpackim w aspekcie rozwoju turystyki

prof. dr hab. inż. Jan Kałuski

dr inż. Adam Szromek

Politechnika Śląska

Ilościowy model prognostyczny popytu na usługi uzdrowiskowe

prof. dr hab. Wasyl Lipczuk, doc. Margaryta Boyko

Narodowy Uniwersytet Handlu

i Ekonomii w Kijowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny

Znaczenie zasobów sieci Internet w działalności przedsiębiorstw turystycznych

dr hab. Jacek  M. Ruszkowski

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków

Obcych w Katowicach

Analiza wybranych czynników wpływających na wzrost przedsiębiorstw turystycznych (studium na przykładzie wybranych regionów Beskidów Zachodnich)

dr Robert Faracik

mgr Elżbieta Pitrus

Uniwersytet Jagielloński

Rozwój uzdrowisk w polityce samorządów lokalnych

Dyskusja

Sobota, 30.09.2006 r.

 

9.00 – 11.30 Obrady sekcji

 

 

dr Agnieszka Niezgoda

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Czynniki konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej

dr Marek Jarzębiński

Uniwersytet Jagielloński

Uwarunkowania wdrożenia międzynarodowych standardów jakości w turystyce

dr Małgorzata Januszewska,

dr Renata Przeorek-Smyka

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Ocena elementów podaży rynku turystycznego regionów Polski – analiza komparatystyczna

dr Marcin Kowalewski

Akademia Wychowania Fizycznego

 we Wrocławiu

Benchmarking w działalności turystycznej

 

mgr Justyna Majewska

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Kształtowanie przez samorząd gminny procesów rozwojowych w turystyce dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości

 

Przerwa techniczna (5 min.)

 

 

dr Małgorzata Januszewska,

dr Renata Przeorek-Smyka

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Logistyczne decyzje obsługi klienta w biurach podróży

dr Marian Nowakowski, mgr inż. Mariusz Cemgruch-Nowakowski

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński

Rozwój międzynarodowych systemów hotelarskich w Polsce

dr Tadeusz Studnicki

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego

i Języków Obcych w Katowicach

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

mgr inż. Katarzyna Biełuszko

Akademia Morska w Gdyni

Kanały dystrybucji na elektronicznym rynku usług hotelarskich w Polsce

Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

12.00 – 14.15 Obrady w sekcji

 

 

prof. dr hab. inż. Jan Kałuski,

dr inż. Adam Szromek

Politechnika Śląska

Wskaźniki oceny sprawności operacyjnych sanatorium.

Pojemność i zdolność usługowa sanatorium.

 Stopień realizacji popytu na usługi sanatoryjne

doc. Larysa Gopkalo

Narodowy Uniwersytet Handlu

i Ekonomii w Kijowie

Problemy zarządzania uzdrowiskami w Ukrainie

mgr Edyta Pijet-Migoń

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zmiany rynku przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki

Przerwa techniczna (5 min.)

 

dr Joanna Wawrzak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Lipsku

Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki w powiecie lipskim

dr Piotr Gryszel

Akademia Ekonomiczna

we Wrocławiu

Usługi przewodnictwa i pilotażu wycieczek jako element obsługi ruchu turystycznego. Wybrane problemy kształcenia i wykonywania zawodu

mgr Mieczysław J. Bonisławski

Lubuska Szkoła Pedagogiczno-Krajoznawcza

Znaczenie samokształcenia i poradnictwa w systemie edukacji przedsiębiorstw w turystyce i pracowników branży turystycznej

mgr Piotr Pudło

Uniwersytet Rzeszowski

Społeczne aspekty turystyki incentive

mgr Grzegorz Szalpuk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Sulechowie

Polityczne aspekty turystyki na przykładzie województwa lubuskiego

Dyskusja

14.15 - 15.30 Obiad