[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (26)

1. Geografia rolnictwa – EGZAMIN

2. Egzamin Geomorfologia Gór

3. I rok Terenowe metody badań przyrodniczych - grupa 3 - PILNE

4. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin

5. Paleogeografia - egzamin

6. Egzamin z kursu "Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski" w dniach 19-21 czerwca 2017

7. Ewolucja Rzeźby Polski

8. Dydaktyka geografii - zajęcia z uczniami

9. Konsultacje Metody badania osadów czwartorzędowych - dr Piotr Kłapyta

10. Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii i Dydaktyka przyrody - egzaminy i zaliczenia

11. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 29.05-3.06.2017

12. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

13. Góry Świętokrzyskie

14. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

15. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)

16. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - ważne

17. Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej

18. Regiony klimatyczne świata - test zaliczeniowy

19. I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych

20. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (3)

1. Oceny z Prezentacji

2. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. Ł.Musielok - odwołane konsultacje

2. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

3. zmiany w dyżurach MDrewnik

4. konsultacje I. Sołjan do 2. VI. 2017

5. A. Michno - konsultacje

6. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie dyzuru w dn. 25 maja 2017 r.

7. odwołany dyżur 24 maja w srodę

8. Konsultacje 23.V.2017- dr Anna Avdiushchenko

9. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje we wtorek 23 maja b.r.

10. Konsultacje 22 maja – dr Krzysztof Ostafin

11. D. Matuszko - konsultacje podczas ćwiczeń terenowych i sesji

12. Zmiana terminów

13. konsultacje dr J. Działek 16.05

14. Ewa Grabska - odwołane konsultacje

15. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional