[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (12)

1. Stypendia - odbiór decyzji i wypłaty w marcu

2. harmonogram spotkań organizacyjnych dotyczących zajęć terenowych

3. Szkolenie BHP dla zapominalskich

4. Informacje od Pana M. Kruka - j. angielski

5. nieczynny dziekanat cd.

6. Nieczynny dziekanat ds. studenckich

7. Nieobecność Dyrektora ds. studenckich

8. j. angielski grupy mgr M. Kruka

9. Studenci którzy mieli zwolnienie z opłaty

10. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

11. Korekty w wybranych kursach na semestr letni

12. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (21)

1. Dziekanat - urlop

2. Egzamin poprawkowy z geografii kultury

3. Turystyka międzynarodowa i Geografia tuystyczna Polski - II termin

4. Ewolucja rzeźby Polski - II termin

5. Statystyka - wyniki egzaminu

6. Egzamin z socjologii

7. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin poprawkowy

8. Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych - termin egzaminu w sesji poprawkowej

9. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin, II termin

10. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia, II termin

11. Egzamin z Geografii ludności i demografii, II termin

12. Dydaktyka geografii II - zdjęcia z egzaminu

13. Egzamin z OCHRONY ŚRODOWISKA II

14. Wpłaty na zajęcia terenowe - POSTINDUSTRIALNE OBSZARY METROPOLITALNE - do 16 lutego 2018 r.

15. Podstawy ekonomiczne turystyki – II termin egzaminu

16. OiORT_ Egzamin poprawkowy

17. Podstawy geografii człowieka - egzamin II termin 20 lutego 2018

18. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO

19. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium

20. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram zajęć w semestrze wiosennym w 2018 r. - poprawa

Studia doktoranckie (3)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

2. Filozofia - pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym

3. Filozofia - informacja dla osób, które nie zarejestrowały się na kurs

Ogłoszenia o konsultacjach (9)

1. E. Bilska-Wodecka 20 luty odwołane konsultacje

2. konsultacje w okresie sesji poprawkowej

3. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej

4. K.Ostafin - konsultacje 16 II, 20 II

5. Dr R. Faracik - wyjazd słuzbowy w dniach 16-25 lutego 2018

6. odwołany dyżur M.Drewnika

7. Konsultacje 12.II.2018 - dr Anna Avdiushchenko

8. A.Wypych - konsultacje luty 2018

9. J. angielski mgr M. Kruk

Na marginesie (1)

1. Zaproszenie do zapoznania się z informacjami o stypenium

Inne (2)

1. Wyniki głosowania na projekty studenckie przygotowane w ramach kursy Zarządzanie projektami

2. Zbiory Kartograficzne - zmiana godzin pracy

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional