[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Egzamin licencjacki - lipiec

2. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

3. Akademiki 2018/19

4. I rok przypomnienie

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (22)

1. Geografia turystyczna świata - egzamin

2. Pracownia licencjacka opiekun Lidia Luchter

3. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2

4. Wybór promotora na studiach magisterskich

5. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

6. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego

7. Egzamin z Obszarów metropolitalnych

8. Odwołanie konsultacji

9. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II

10. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."

11. Pomorze - zaliczenie

12. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych - grupa 2

13. KARPATY zaliczenie

14. obóz naukowy HydroBieszczady

15. Ekonomika miast i regionów

16. Egzamin z geografii Europy Północnej

17. Egzamin z geografii biblijnej

18. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok

19. Geografia turystyczna świata - egzamin

20. Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r.

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. Jacek Kozak - konsultacje 21 czerwca

2. Konsultacje - A. Cygankiewicz

3. Konsultacje I. Soljan w sesji letniej

4. A.Wypych - konsultacje w sesji letniej

5. konsultacje 19 czerwca 2018 r

6. Dyżury G. Micek

7. A. Michno - 20 czerwiec

8. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

9. J.Liro, konsultacje

10. K. Anielska - konsultacje

11. W. Szymański - odwołane konsultacje 20 czerwca (środa)

12. A. Michno - sesja - konsultacje

13. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

14. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 14 i 21.06

15. Odwołane

16. konsultacje ws. projektu w czerwcu, Justyna Liro

17. M.Kubal-Czerwińska- odwołane konsultacje

18. D. Werner - Konsultacje w czerwcu

19. konsultacje A. Bokwy w okresie 21.05-29.06.2018

20. Dr Robert Guzik - konsultacje w okresie zajęć terenowych i sesji letniej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (3)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)

2. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional