[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Announcements

Announcement - not only for students

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Powtarzanie przedmiotów, roku - płatności

3. Zawieszenie kursu: Geografia Iranu

4. Odwołany Dyżur prodziekan ds. studenckich w dniach 14-22 września

5. Rejestracja na kursy ze Studium Pedagogicznego

6. Godziny otwarcia sekretariatu w dniach 18-21.09.2017

7. zaliczenie r. a. 2016/17, wpis na kolejny rok akademicki, podania, płatności

8. Dyżur Dyrektora ds. studenckich w dniu 7 września

9. Rejestracja na przedmioty na rok 2017/18 - 1 sierpnia

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (11)

1. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne 2017/2018

2. Konsultacje - J. Święchowicz

3. Uruchomione - Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

4. Egzaminy: z Geografii miast i procesów urbanizacji, z Obszarów metropolitalnych i Metod analizy przestrzennej

5. Konsultacje I. Sołjan w sesji poprawkowej

6. Aleksandra Bierowiec kontakt

7. Karpaty - poprawa zaliczenia kursu

8. egzaminy poprawkowe Sudety, GOP

9. Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk

10. studia licencjackie - wybor specjalnosci

11. Geografia przemysłu i komunikacji -egzamin II termin

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (5)

1. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich

2. Wstępny harmonogram

3. Nieczynny Dziekanat doktorancki - do 15 września br.

4. 12.09. dyżur odwołany

5. Rozliczenie roku akademickiego

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. R. Pawlusiński - konsultacje

2. A.Wypych - konsultacje

3. Konsultacje 21.IX i 25.IX- dr Anna Avdiushchenko

4. Konsultacje prof. Bolesław Domański przeniesione z 19 września na 18 września br

5. D. Matuszko_najbliższe konsultacje

6. najbliższy dyżur dla studentów

7. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji w dniach 12.09. oraz 14.09.

8. Jacek Kozak - konsultacje 18-22 września

9. Zbigniew Ustrnul (konsultacje)

10. A.Wypych - konsultacje we wrześniu

11. R. Pawlusiński-zmiana terminu konsultacji

12. Dr Jakub Taczanowski - konsultacje w sesji poprawkowej

13. A. Michno - konsultacje

14. W. Szymański - konsultacje podczas sesji poprawkowej

15. konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej jesiennej 2016/2017

16. dr R. Faracik- konsultacje w sesji poprawkowej (IX 2017)

Inne (4)

1. Oferta pracy w IMGW dla absolwentów geografii

2. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę

3. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia

4. XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU - dla studentów i absolwentów


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional