[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-01-03

Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18

Przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne rozpoczyna się od dnia 4.01.2018 do 22.01.2018. W przypadku gdy sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie wystarczy złożyć sam wniosek (wersja elektroniczna i papierowa ) gdy uległa zmianie to w Regulaminie jest dostępny wzór wniosku o przeliczenie dochodu.

Aleksandra Lelek

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2018-01-16

1. Nieczynny Dziekanat
mgr Anna Strzelec

2018-01-15

2. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki
mgr Anna Strzelec

2018-01-12

3. Zapisy na kursy Studium Pedagogicznego na semestr wiosenny
mgr Anna Strzelec

2018-01-11

4. Korekty w wybranych kursach na semestr letni
mgr Anna Strzelec

2018-01-10

5. Zajęcia terenowe - poprawione terminy
mgr Anna Strzelec

2018-01-03

6. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18

2017-12-05

7. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej
Aleksandra Lelek

8. Egzamin - Geograpfical Prblems ....
Aleksandra Lelek


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (21)

1. Metody badań geografii turyzmu - Egzamin 23.01.2018

2. OiORT_ Egzamin

3. "UJ dla Krakowa", spotkanie 18.01.2018, temat: Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie - klimat, analiza pyłów, skutki zdrowotne

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. ZAPROSZENIE

2. Spotkanie naukowe Koła Geografów

Studia doktoranckie (4)

1. Wybrane problemy geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej - wykłady 12 stycznia 2018 r.

2. Spotkanie naukowe Koła Geografów

3. Sesja referatowa - terminy prezentacji dla 1 i 2 roku

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. Zmiana terminu konsultacji I. Sołjan

2. Odwołanie

3. konsultacje 16.01.2018 - dr Avdiushchenko

Więcej >>>

Inne (5)

1. Zaproszenie

2. Zaproszenie do głosowania na projekty studenckie !! 12-18 stycznia 2018 r.

3. KMTPNiS zajęcia 2.01.2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional